Profil

Advokátska kancelária JUDr. Andreja Cifru poskytuje právne služby predovšetkým v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, práva obchodných spoločností, trestného práva, pracovného práva a správneho správa. Špecializujeme sa na mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom mediácie.

Hlavnými atribútmi našej práce sú:

  • hlboká profesionálna a ľudská zainteresovanosť
  • komplexnosť a originálnosť riešení
  • precíznosť a dôslednosť
  • dôvernosť a diskrétnosť
  • férový a korektný prístup

Hlavným cieľom našej práce je:

  • spokojnosť klienta pri dosiahnutí nápravy resp. nastolení rovnováhy v narušenom právnom vzťahu.

Zabezpečujeme svojim klientom komplexné právne služby s dôrazom na ich individuálne potreby a požiadavky, v rámci zákonných pravidiel, etických kritérií pre výkon advokátskej praxe a zásad ľudskej slušnosti.

Pri poskytovaní právnych služieb spolupracujeme s partnerskými advokátskymi kanceláriami a s externými profesionálnymi poradcami z príslušných odborov (znalci, tlmočníci, geodeti, daňoví poradcovia, účtovníci, audítori, lekári a pod.). Našu činnosť pri práci pre klienta koordinujeme so službami notárov a súdnych exekútorov.

Právny servis poskytujeme v rámci celého spektra právneho poriadku Slovenskej republiky a práva Európskej únie, počnúc právnymi rozbormi cez vyhotovovanie listín a právnych dokumentov až po zastupovanie pred súdmi a orgánmi verejnej správy.

Komunikujeme v slovenskom a anglickom jazyku, resp. prostredníctvom tlmočníka aj v maďarskom jazyku.

Advokát JUDr. Andrej Cifra narodený v Nitre v roku 1979, právnické vzdelanie ukončil na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2004, v roku 2007 absolvoval rigoróznu skúšku a v roku 2007 zároveň získal licenciu na výkon činnosti mediátora.

Prax:
2000 – 2001 Advokátska kancelária KOVAL a spol., Banská Bystrica
2002 – 2004 pôsobenie v obchode a cestovnom ruchu
2004 – 2007 Advokátska kancelária JUDr. Alexander FILO, Lučenec
2008 až doposiaľ samostatná advokátska prax

V zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory je zapísaný od 01.01.2008 pod poradovým číslom 4664.

Advokát:
JUDr. Andrej Cifra

Advokátski koncipienti:
JUDr. Milan Barkáč

Právny asistent:
Mgr. Kristína Karmanová

Administratívne a správne oddelenie:
Ing. Andrea Cifrová
Erika Barkáčová

Online právne služby

Potrebujete vyjasniť právnu situáciu alebo vyriešiť právny problém?
Využite našu online poradňu a zabezpečte si právny servis priamo z pohodlia Vašej kancelárie či Vášho domova.

čítať ďalej...
Mediácia

Nezhody vo Vašich pracovných či súkromných vzťahoch hrozia vznikom súdneho sporu alebo sa už dostali na súd? Využite možnosť mimosúdneho riešenie sporov prostredníctvom mediácie, šetrite svoj čas a peniaze a vyriešte svoj spor tak, aby boli všetci zúčastnení víťazmi.

Elektronický podpis

Zakladáte obchodnú spoločnosť alebo v nej robíte zmeny?
Pri našich službách využívame zaručený elektronický podpis, súdne poplatky obchodného registra sa tým znižujú na polovicu a Vy tak šetríte.

Registračné sídlo pre obchodné spoločnosti

Chcete podnikať na juhu stredného Slovenska?
Ponúkame Vám registračné a poštové sídlo v meste Lučenec.
V prípade Vášho záujmu Vám poskytneme aj právny a účtovný servis, zastupovanie pred daňovými orgánmi a komplexné zázemie pre Vaše podnikanie.

Naše motto

Umožniť každému podnikateľovi či bežnému občanovi, ktorý pristupuje k svojmu životu zodpovedne, aby v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky a Európskej únie bez plytvania svojím časom a bez zbytočných nákladov, mal prístup k právnym službám, ktoré mu umožnia kvalifikovane sa rozhodovať a prinesú mu potrebnú právnu istotu do jeho pracovných aktivít i do jeho súkromného života."

Kontakt

Advokátska kancelária Andrej Cifra
J. Kráľa 5/A
984 01 Lučenec
Telefón: 047 / 41 11 742
Mobil:
0908 902 046
0918 995 580