O nás – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

O nás

Základnými piliermi našich služieb sú kvalita a spoľahlivosť.

Klientom prinášame riešenia šité na mieru a výsledky.

Pri poskytovaní právnych služieb spolupracujeme s partnerskými advokátskymi kanceláriami a s externými profesionálnymi poradcami z príslušných odborov (znalci, tlmočníci, geodeti, daňoví poradcovia, účtovníci, audítori, lekári a pod.). Našu činnosť pri práci pre klienta koordinujeme so službami notárov a súdnych exekútorov. 

Právny servis poskytujeme v rámci celého spektra právneho poriadku Slovenskej republiky a práva Európskej únie, počnúc právnymi rozbormi cez vyhotovovanie listín a právnych dokumentov až po zastupovanie pred súdmi a orgánmi verejnej správy. Komunikujeme v slovenskom a anglickom jazyku, resp. prostredníctvom tlmočníka aj v maďarskom jazyku.

 

Advokát JUDr. Andrej Cifra

Advokát JUDr. Andrej Cifra narodený v Nitre v roku 1979, právnické vzdelanie ukončil na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2004, v roku 2007 absolvoval rigoróznu skúšku a v roku 2007 zároveň získal licenciu na výkon činnosti mediátora.  Koncipientskú prax absolvoval v rokoch 2004 – 2007 v Advokátskej kancelárii JUDr. Alexander Filo v Lučenci.

Samostatnú advokátsku prax vykonáva od 01.01.2008 doposiaľ.  V zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory je zapísaný pod poradovým číslom 4664.

Špecializácia: civilná a obchodná sporová agenda, spotrebiteľské právo, právo nehnuteľností. mimosúdne urovnania, právo mimovládnych organizácií

Advokát JUDr. Milan Barkáč

Advokát JUDr. Milan Barkáč v roku 2013 vyštudoval právnickú fakultu na UMB v Banskej Bystrici. V  rokoch 2014 až 2021 pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Andreja Cifru, v ktorej pôsobí ako spolupracujúci advokát.

Od 01.06.2021 je zapísaný ako advokát v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod poradovým číslo 8230.

Zameranie: Všeobecná právna prax – občianske právo a obchodné právo, zastupovanie pred súdmi SR a orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracovanie právnych rozborov

Špecializácia: spotrebiteľské právo

Ing. Andrea Cifrová ​

Ing. Andrea Cifrová pracuje v našej advokátskej kancelárii od roku 2012 má na starosti vedenie správnej agendy, účtovné doklady, komunikáciu s klientmi a administratívne záležitosti.

Erika Barkáčová ​

Je súčasťou nášho tímu od roku 2020, zabezpečuje administratívnu agendu a komunikáciu s klientmi.

Zavolajte nám
ALEBO
Nám napíšte

cifraadvokat@cifraadvokat.sk