Naše služby – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Naše služby

Základnými piliermi našich služieb sú kvalita a spoľahlivosť.

Klientom prinášame riešenia šité na mieru a výsledky.

Ochrana úverových dlžníkov - spotrebiteľov

 • Poradenstvo a právny servis.
 • Zastupovanie pri mimosúdnom rokovaní o uzatvorení dohody o urovnaní.
 • Vymáhanie nároku poškodeného v konaní pred súdom.

Odškodnenia úrazov a nemajetkovej ujmy

 • Poradenstvo a právny servis.
 • Zastupovanie pri mimosúdnom rokovaní o uzatvorení dohody o urovnaní.
 • Vymáhanie nároku poškodeného v konaní pred súdom.

Ochrana pred dražbou domu a bytu

 • Právne posúdenie a určenie možností právnej obrany.
 • Návrh na súdny zákaz dobrovoľnej dražby.
 • Zastupovanie v súdnom konaní.
 • Zastupovanie pri mimosúdnom urovnaní s veriteľom.

Rodinné záležitosti

 • Poradenstvo a právny servis.
 • Zastupovanie pri mimosúdnych jednaniach s druhou stranou, v konaniach pred súdom, pri rozvode a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pri uplatňovaní nárokov na výživné a  úprave práv a povinností k maloletým deťom.

Právo nehnuteľností

Komplexný právny servis a poradenstvo  pri nakladaní s pozemkami, stavbami, bytmi a nebytovými priestormi (príprava kúpnych, darovacích, záložných, nájomných zmlúv atď.), vrátane otázok súvisiacich s bytovými spoločenstvami.

Pracovné právo

Poradenstvo a právny servis. Vypracovanie pracovnoprávnych zmlúv, právnych podaní a iných listín.

Vymáhanie pohľadávok

 • Mimosúdne vymáhanie pohľadávok.
 • Vypracovanie žalôb a návrhov na súd a zastupovanie v konaní pred súdmi.

Trestné právo

 • Vypracovanie písomných podaní orgánom činným v trestnom konaní a súdom (podania, návrhy, sťažnosti, odvolania a pod.).
 • Zastupovanie klienta (obvineného alebo poškodeného) v trestnom konaní.

Ústavné právo

Vypracovanie ústavných sťažností a zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Obchodné spoločnosti

Zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach, zastupovanie pred registrovými súdmi, živnostenskými úradmi a inými správnymi orgánmi.

Neziskové organizácie

Zakladanie a zmeny neziskových organizácii, občianskych združení, nadácií a neinvestičných fondov a ich právny servis.

 

 
 
Uvedený prehľad je informatívny a nezahŕňa celú škálu poskytovaných služieb.
Andrej Franc
Andrej Franc
2022-05-23
Som veľmi spokojný s vašimi službami, keďže už v minulosti ste my veľmi pomohli zbaviť sa dlhou, ktoré boli prehnané rôznymi nezmyselnými poplatkami, úžerou a vďaka vám som začal žiť kvalitnejší a hlavne šťastnejší život a v prvom rade sa my vracia aj úsmev na tvári vďaka vám 🙂
Milan Pisar
Milan Pisar
2022-05-05
Dobrý deň, touto cestou sa chceme poďakovať celemu týmu Advokátskej kancelárie pána JuDr Cifru,ako aj pánovi JuDr Barkacovi za právne služby, zastupovanie v spore so spoločnosťou EOS, v ktorom sme boli úspešní aj na odvolacom Súde v Trenčíne .Majú ľudský prístup a v neposlednom rade nám ušetrili veľkého množstva financií,presnejšie 26000€v právnych úkonov,ktoré pod ich vedením boli úspešne. Majú neskutočny profesionálny prístup k zákazníkom, ludske jednanie a hlavne veľa odbornosti.Sme Vám neskutočne vďačný že ste sa ujali našich prípadov a mimochodom, 3 prípady a všetky úspešne. Ak máte finančné problémy a neviete si rady, neváhajte kontaktujte Advokátsku kanceláriu Judr.Cifru .Ďakujeme Pisarovi Prievidza
Tibor Almai
Tibor Almai
2022-02-14
Robert Šípka
Robert Šípka
2022-02-11
Dobrý deň, touto cestou sa chcem poďakovať za služby advokátskej kancelárie JUDr Andreja Cifru . Ďakujem za úspešné zastupovanie mojej osoby v súdnom spore a odporúčam využiť služby už menovanej advokátskej kancelárie.
Erika Čabová
Erika Čabová
2022-02-03
Po niekoľko ročných naťahovačkách sa nášho prípadu ujala kancelária JUDr.Cifru a dotiahli to dokonca. Úspešne ukončili náš prípad, za čo im patrí naša veľká vďaka.
Lenka Krupinska
Lenka Krupinska
2021-12-06
Veľmi pekne ďakujem p.Cifrovi za jeho služby.Profesionálny a ľudský prístup.Kedykoľvek nápomocný,vyrieši aj ťažké situácie.
pavlina zobolova
pavlina zobolova
2021-11-26
Viera Brozmanova
Viera Brozmanova
2021-11-12
Po prečítaní všetkých recenzií nemám čo viac napísať. Jedno viem, že moje rozhodnutie začať spoluprácu s Fenixom bolo správne. Skvelá spolupráca, fundovanost a hlavne pozitívny výsledok pre poškodeného. Patrí im veľká vďaka. Vrele doporučujem všetkým, ktorí potrebujú služby v nezákonných zmluvách zo strany veriteľov, obrátiť sa na združenie FÉNIX. Ešte raz Ďakujem.
Evi Papp
Evi Papp
2021-11-12
Vyjadrujem veľkú spokojnosť .Je to advokátska kancelária na vysokej úrovni .Veľmi pekne ďakujem celému tímu že mi pomohli zvíťaziť aj keď som myslela že už je všetko stratené. Nesmierne si vážim ľudský prístup JUDr. Milana Barkáča . Veľká vďaka
Ammrte x
Ammrte x
2021-10-19
Veľmi ústretový ,vysoko odborný personál. Profesionálny prístup ,snaha pomôcť v zložitých situáciách k vašej spokojnosti. Aj keď som z ďalej od sídla advokátskej kancelárie ,vždy budem využívať ich služby .
Zavolajte nám
ALEBO
Nám napíšte

cifraadvokat@cifraadvokat.sk