Ochrana úverových dlžníkov – spotrebiteľov – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Ochrana úverových dlžníkov – spotrebiteľov

Úspech klienta: Nebankovka zaplatila klientovi bezdôvodné obohatenie takmer 5.600 eur!

Súd uložil povinnosť nebankovej spoločnosť vrátiť klientovi vyše 5.500 eur. Dôvodom bolo porušenie zákona zo strany nebankovej spoločnosti, ktorú pri dojednávaní úveru na financovanie kúpnej ceny zastupoval najväčší autobazár na Slovensku: „Súd konštatoval a priklonil sa k názoru žalobcu, že právny predchodca žalovaného jednostranne vo vopred pripravenej formulárovej zmluve o úvere určil výšku úveru na …

Úspech klienta: Nebankovka zaplatila klientovi bezdôvodné obohatenie takmer 5.600 eur! Čítajte viac »

Nekalá obchodná praktika pri kúpe auta v známom autobazári

Klientovi, ktorý kupoval auto na úver bol bez jeho vedomia navýšený úver na doplatenie kúpnej ceny za auto o takmer 2.000 eur. Úver bol poskytovaný nebankovou spoločnosťou, ktorú zastupoval pri dojednávaní úveru priamo predajca ojazdených áut – najznámejší autobazár pôsobiaci na SR.  „Ak veriteľ zadal do zmluvy o spotrebiteľskom úvere výšku úveru, ktorá nezodpovedala skutočnosti, toto …

Nekalá obchodná praktika pri kúpe auta v známom autobazári Čítajte viac »

Doplnkové služby pri predaji auta v autobazári boli skrytými poplatkami!

Doplnkové služby pri predaji auta v autobazári boli skrytými poplatkami. „Odvolací súd sa s uvedeným právnym názorom súdu prvej inštancie stotožňuje a zastáva rovnaký názor, že vôľou žalobcu bolo získať úver v konkrétnej výške 5.688,- eur, čo jednoznačne vyplýva z obsahu viazanej kúpnej zmluvy, žiadne doplnkové služby si sám nevyžiadal a dobrovoľne nezvolil, všetky doplnkové …

Doplnkové služby pri predaji auta v autobazári boli skrytými poplatkami! Čítajte viac »

Úspech klientky: úspešná procesná obrana klientky

Na základe úspešného zastupovania klientky v súdnom konaní o zaplatenie cca 25.000 eur došlo k zamietnutiu žaloby vymáhačskej spoločnosti. Z dokazovania v súdnom konaní vyplynulo, že veriteľ porušil svoje povinnosti posudzovať schopnosť spotrebiteľa splácať úver a nemohol úver predčasne zosplatniť a ani postúpiť na iný subjekt. „Súd nesúhlasí s názorom žalobcu, ktorý tvrdí, že zo znenia § 11 ods. 2 Zákona …

Úspech klientky: úspešná procesná obrana klientky Čítajte viac »

(Ne)súlad činnosti banky som zákonom

Pri postupovaní pohľadávok banky nemožno zo strany bánk opomínať špeciálne právne predpisy. Spotrebiteľ musí byť preukázateľne informovaný o zásadných zmenách týkajúcich sa úverového vzťahu. Odvolací súd: „dospel k záveru, že ustanovenie § 92 ods.8 zákona o bankách predpokladá pre platné postúpenie pohľadávky banky na iný subjekt osobitnú výzvu banky klientovi, že je v omeškaní so splatením …

(Ne)súlad činnosti banky som zákonom Čítajte viac »

Súd zamietol žalobu vymáhačskej spoločnosti o 7.196 eur

Základnou povinnosťou veriteľa pri poskytovaní spotrebiteľského úveru je posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver s odbornou starostlivosťou. Zmyslom tejto zákonnej povinnosti je jednak ochrana spotrebiteľa pred negatívnymi ekonomickými (i sociálnymi) následkami v prípade, že by mu bol poskytnutý úver, ktorý by nebol schopný splácať, a tiež predstavuje určitú záruku pre veriteľa, že dosiahne účel (návratnosť) …

Súd zamietol žalobu vymáhačskej spoločnosti o 7.196 eur Čítajte viac »

Banka neskúmala bonitu spotrebiteľa v súlade so zákonom

Vedeli ste, že medzi časté pochybenia banky patrí aj porušenie povinnosti s odbornou starostlivosťou skúmať schopnosť spotrebiteľa splácať úver? Porušenie tejto povinnosti a vyvodenie právnych dôsledkov v prospech klienta konštatoval aj odvolací súd. „Vo vzťahu k predmetnej povinnosti veriteľa musí veriteľ získať dostatočné informácie potvrdzujúce platobnú schopnosť spotrebiteľa, pričom toto overenie môže byť uskutočnené prostredníctvom potvrdení o jeho …

Banka neskúmala bonitu spotrebiteľa v súlade so zákonom Čítajte viac »

Poskytovateľ úveru porušil zákon pri skúmaní bonity žiadateľa o úver

Unesenie dôkazného bremena pri preukazovaní posúdenia schopnosti splácať úver zaťažuje žalobcu v súdnom konaní. Veriteľ si túto povinnosť nesplnil dôsledne a obrana spotrebiteľa v súdnom konaní bola úspešná. „Pre konštatovanie splnenia povinnosti veriteľa postupovať s odbornou starostlivosťou pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať úver, je potrebné nielen získanie potrebných informácií (zistením príjmov a výdavkov, nahliadnutím do príslušného registra), …

Poskytovateľ úveru porušil zákon pri skúmaní bonity žiadateľa o úver Čítajte viac »

Nepredloženie výzvy v súdnom konaní

Jedna z najväčších inkasných spoločností pôsobiacich na Slovensku neuspela v súdnom konaní proti nášmu klientovi (konanie o zaplatenie cca 9.000 eur) po argumentácii v súdnom konaní, že banka porušila podmienky pre postúpenie pohľadávky podľa zákona o bankách. Odvolací súd konštatoval: „Z vyššie uvedeného potom vyplýva, že podmienka pre platné postúpenie pohľadávky banky v zmysle ustanovenia …

Nepredloženie výzvy v súdnom konaní Čítajte viac »

Nie je výzva ako výzva

Pri postupovaní pohľadávky z banky na nebankovú spoločnosť musí byť dodržaný Občiansky zákonník, ako aj zákon o bankách. Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 2Cdo/266/2020 zo dňa 31.3.2022 v konkrétnostiach uviedol, že z ustanovenia § 92 ods.8 zákona o bankách vyplýva: „Obsah ustanovenia § 92 ods. 8 veta prvá zákona o bankách predpokladá výlučnú a …

Nie je výzva ako výzva Čítajte viac »