Ochrana úverových dlžníkov – spotrebiteľov – Stránka 2 – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Ochrana úverových dlžníkov – spotrebiteľov

Obsahová závislosť kúpnej a úverovej zmluvy

Dojednanie výšky úveru v kúpnej zmluve na auto je následne záväzné aj pre zmluvu o úvere. Poskytovateľ úveru spoločne s autobazárom však využili nekalú obchodnú praktiku a obsahovú závislosť zmlúv ignorovali. Vzájomný obsahový súvis nakoniec musel posudzovať Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý nám dal za pravdu. „Dovolací súd konštatoval, že v zmysle § 52a ods. 2 …

Obsahová závislosť kúpnej a úverovej zmluvy Čítajte viac »

Problémy pri kúpe auta z autobazáru

Dojednanie výšky úveru v kúpnej zmluve na auto je záväzné aj pre zmluvu o úvere, ktorou sa financuje doplatenie kúpnej ceny. Autobazár ako sprostredkovateľ úveru však využili nekalú obchodnú praktiku a ignoroval záväznosť zmluvných dojednaní v dôsledku čoho došlo k bezdôvodnému obohateniu na úkor klienta. Klient sa obrátil na advokáta a v súdnom konaní bola uložená povinnosť vrátiť klientovi bezdôvodné …

Problémy pri kúpe auta z autobazáru Čítajte viac »

Neplatné postúpenie pohľadávky banky

Inkasná spoločnosť nadobudla postúpením pohľadávku vyplývajúcu zo spotrebiteľského úveru. Postup nadobúdania pohľadávky postúpením však obchádzal zákon. Pochybenie banky na začiatku úverového vzťahu pri skúmaní bonity spotrebiteľa jej znemožňovalo pohľadávku platne postúpiť tretiemu subjektu bez bankového oprávnenia. Aj napriek tomu banka pristúpila k postúpeniu a inkasná spoločnosť podala proti klientovi žalobu o 15.910,34 eur. Súd žalobu inkasnej …

Neplatné postúpenie pohľadávky banky Čítajte viac »

Auto na úver a nekalá obchodná praktikAAA

Klient kupoval auto na úver v jednom z najznámejších autobazárov na Slovensku. Autobazár úmyselne a koordinovane postupoval tak, aby si klient nevšimol, že mu poskytnutý úver navýšili. Poskytovateľ úveru a autobazár využili nekalú obchodnú praktiku a klientovi bez jeho vedomosti zahrnuli do zmluvy aj financovanie tovaru a služieb, o ktoré nemal záujem, čím došlo k navýšeniu úveru. Nekalá …

Auto na úver a nekalá obchodná praktikAAA Čítajte viac »

Nezákonne vyhlásená predčasná splatnosť úveru a nezákonné postúpenie pohľadávky

Bežnou praxou inkasných spoločnosti je získanie pohľadávky formou postúpenia od rôznych subjektov poskytujúcich úvery. Výnimkou nie sú ani postúpenia pohľadávky z banky na inkasnú spoločnosť, čím sa elegantne pohľadávka dostáva mimo bankový sektor a začína sa proces vymáhania profesionálnymi „vymáhačmi“. Postúpenia pohľadávok, ktoré sa dostávajú mimo bankový sektor však musia spĺňať prísne kritéria zákona o bankách, občianskeho zákonníka, …

Nezákonne vyhlásená predčasná splatnosť úveru a nezákonné postúpenie pohľadávky Čítajte viac »

Bezdôvodné obohatenie na strane banky

Pre klientku bolo konštatovanie rozporu zmluvnej dokumentácie banky so zákonom prekvapivé. V praxi to znamenalo, že banka od nej získala sumu 2.264,86 eur bez právneho titulu. Banka bola na svoje pochybenie upozornená a vyzvaná na vrátenie sumy 2.264,86 eur titulom bezdôvodného obohatenia. Banka konštatovanie rozporu zmluvy so zákonom odignorovala a naďalej neoprávnene inkasovala z účtu klientky mesačné …

Bezdôvodné obohatenie na strane banky Čítajte viac »

Neprijateľná zmluvná podmienka?

Zjednodušene povedané, ide o dojednanie v zmluve, ktoré zhoršuje postavenie bežného človeka (spotrebiteľa) a ponúka neprimeranú výhodu dodávateľovi služieb (napr. banka, nebanková spoločnosť, poisťovňa, mobilný operátor a pod). V rámci prevzatia právneho zastúpenia klienta bola identifikovaná neprijateľná zmluvná podmienka v zmluvnej dokumentácii banky, ktorá v konečnom dôsledku výrazne zhoršila postavenie rodiny po zosnulom spotrebiteľovi. Znela …

Neprijateľná zmluvná podmienka? Čítajte viac »

Svojvoľné navýšenie úveru pri kúpe auta

Po preverení zmluvnej dokumentácie vyplynulo, že namiesto požadovanej sumy úveru, veriteľ poskytol úver bez žiadosti klientky navýšený o cca 800 eur. Úročila sa teda vyššia, nevyžiadaná suma. Rozhodnutím súdu boli klientke vrátené peňažné prostriedky titulom bezdôvodného obohatenia vo výške 5.400 eur. „Súd konštatoval a priklonil sa k názoru žalobkyne, že právny predchodca žalovaného jednostranne vo …

Svojvoľné navýšenie úveru pri kúpe auta Čítajte viac »

Nárok inkasnej spoločnosti z bankového úveru na zaplatenie 15.910,34 eur súd zamietol

Opýtajte sa nás viac v bezplatnej poradni. Klient v roku 2016 uzavrel s bankou S. spotrebiteľskú úverovú zmluvu. Jeho manželka v roku 2019 vážne ochorela a v dôsledku jej dlhodobej práceneschopnosti nastal v rodine s dvoma maloletými deťmi výpadok príjmov rádovo v sume niekoľko 100 eur mesačne. Napnutý rodinný rozpočet a náhle zníženie príjmov spojené s nezmenenými výdavkami vyvolalo hrozbu osobného bankrotu. Rodina klienta …

Nárok inkasnej spoločnosti z bankového úveru na zaplatenie 15.910,34 eur súd zamietol Čítajte viac »

Zlý začiatok so šťastným koncom, alebo ako sa z nebankovky žalobcu stal žalovaný.

Opýtajte sa nás viac v bezplatnej poradni. Pánovi  z okresu Topoľčany prišla zo súdu žalobu s platobným rozkazom, podľa ktorej mal platiť nebankovej spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. 1.500 eur s príslušenstvom. Išlo o starší úver, na ktorý už nebankovke uhradil veľa peňazí. Obratom si nechal v našej kancelárii listiny skontrolovať a prevzali sme jeho zastúpenie pre súdom. Zmluva nebankovej spoločnosti …

Zlý začiatok so šťastným koncom, alebo ako sa z nebankovky žalobcu stal žalovaný. Čítajte viac »