Ochrana úverových dlžníkov – spotrebiteľov – Stránka 2 – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Ochrana úverových dlžníkov – spotrebiteľov

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. musel vrátiť poškodenej klientke odplatu.

Podľa právoplatného rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota sp. zn. 6Csp/181/2016 IČS: 6916212897 zo dňa 10.12.2019 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská bystrica sp. zn. 16CoCsp/12/2020 zo dňa 18.03.2021 bola žalovaná spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. zaviazaná vrátiť poškodenej spotrebiteľke neoprávnene inkasovaná odplatu v sume 2.652,21 eur s prísl. Z odôvodnenia rozsudku prvostupňového súdu: Súd považuje predmetnú zmluvu o úvere za …

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. musel vrátiť poškodenej klientke odplatu. Čítajte viac »

Aj banky robia chyby a dokonca dosť často. Viete prečo môže stratiť banka nárok na úroky a poplatky za poskytnutý úver?

Pánovi z okresu Lučenec sa zmenil život, keď v dôsledku úrazu musel podstúpiť operáciu a prišiel o prácu. Začali si mu množiť finančné problémy, ktoré sa rozhodol preklenúť úverom z banky, kým sa jeho zdravotný stav nezlepší. Žiadosť o úver 6.000 eur podal na pošte. Vtedy typické modro žlté tlačivo žiadosti o úver za neho vypísala pracovníčka  pošty, pán žiadosť iba podpísal …

Aj banky robia chyby a dokonca dosť často. Viete prečo môže stratiť banka nárok na úroky a poplatky za poskytnutý úver? Čítajte viac »

Poštová banka povinná vrátiť odplatu za úver poškodenej spotrebiteľke.

Podľa rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2CoCsp/28/2020 IČS: 7819202040 zo dňa 29.04.2021 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Rožňava sp. zn. 6Csp/81/2019 zo dňa zo dňa 12.12.2019 bola zmluva o spotrebiteľskom  úvere žalovanej Poštovej banky posúdená ako bezúročná a bezpoplatková a banka bola povinná vrátiť poškodenej klientke sumu 575,66 eur s prísl. Z odôvodnenia krajského súdu: Žalovaná namietala, že žalobkyňa do výpočtu …

Poštová banka povinná vrátiť odplatu za úver poškodenej spotrebiteľke. Čítajte viac »

Kúpil auto na úver v AAA, ale súd nariadil nebankovke vrátiť mu 5.874,12 eur.

Pán z Prešova si v roku 2013 kúpil v spoločnosti AAA Autocentrum auto na úver od nebankovej spoločnosti. Napriek nedostatku peňazí a rodinným problémom hradil splátky úveru načas počas šiestich rokov až do jeho splatenia v roku 2019. Za poskytnutý úver vo výške 5.379 eur určený na kúpu auta zaplatil nebankovke spolu 15.664,32 eur, čím ho preplatil o 10.285,32 eur. …

Kúpil auto na úver v AAA, ale súd nariadil nebankovke vrátiť mu 5.874,12 eur. Čítajte viac »

Zrušený rozhodcovský rozsudok znamená, že nebude proti vám vedená exekúcia. Nebanková spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. opäť prehral.

Niektoré nebankové spoločnosti sa preslávili spôsobom podnikania, ktorý mnohých poburoval a bol označované rôznymi prívlastkami ako neetický, predátorský či úžerný. Medzi najznámejšie nebankové spoločnosti dlho patrila spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o., ktorej praktiky a kroky boli široko medializované.   Napriek všetkým kauzám, ktoré má táto nebanková spoločnosť za sebou, stále má oprávnenie na legálne podnikanie, ktoré vydáva a splnenie podmienok na …

Zrušený rozhodcovský rozsudok znamená, že nebude proti vám vedená exekúcia. Nebanková spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. opäť prehral. Čítajte viac »

Banka je povinná vrátiť poškodenej klientka neoprávnene inkasované úroky a poplatky.

Na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 3CoCsp/8/2020 z 16.12.2020 IČS: 7819200588 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Rožňava sp.zn. 9Csp/32/2019 zo dňa 19.06.2019 bola úverová zmluva s bankou P. posúdená ako bezúročná a bezpoplatková a banka bola povinná vrátiť poškodenej spotrebiteľke bezdôvodne prijaté úroky a poplatky v sume 383,59 eur s prísl. Krajský súd sa stotožnil s názorom okresného súdu a okrem …

Banka je povinná vrátiť poškodenej klientka neoprávnene inkasované úroky a poplatky. Čítajte viac »

Inkasná spoločnosť, ktorá prevzala vymáhanie nárokov od banky, na súde prehrala.

Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 13Csp/67/2020 IČS: 6120318766 zo dňa 21.09.2020 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 17CoCsp/63/2020 zo dňa 17.03.2021 bola zamietnutá žaloba inkasnej spoločnosti Intrum Slovakia, s.r.o. o zaplatenie 530,88 eur s prísl., ktorou sa vymáhal nárok pochádzajúci zo spotrebiteľského úveru od VÚB, a.s. Z odôvodnenia prvostupňového rozsudku: K zamietnutiu žaloby žalobcu Intrum …

Inkasná spoločnosť, ktorá prevzala vymáhanie nárokov od banky, na súde prehrala. Čítajte viac »

Poškodenej klientke nebankovky súd vyhovel.

Podľa rozsudku krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 17CoCsp/58/2020 IČS: 6618204680 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 7 Csp/106/2018 IČS: 6618204680 bola nebankovej spoločnosti P.C.S.  uložená povinnosť vrátiť klientke 1800,04 eur s prísl. Nebankovka nemala nárok na úroky a poplatky, ktoré neoprávnene prijala od poškodenej klientky. Z odôvodnení súdov oboch stupňov vyplýva, že žalovaná nebanková spoločnosť protiprávne …

Poškodenej klientke nebankovky súd vyhovel. Čítajte viac »

EOS KSI povinný vrátiť nezákonne prijaté zrážky zo mzdy

Krajský súd Banská Bystrica rozsudkom sp. zn. 16CoCsp/8/2021 IČS: 6620202760 zo dňa 27.05.2021 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 10Csp/60/2020 zo dňa 22.12.2020 uložil spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. povinnosť vrátiť poškodenej spotrebiteľke 349 eur s prísl., ktoré boli nezákonne prijaté na základe zrážok zo mzdy vykonaných zamestnávateľom podľa dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej ešte s  pôvodným …

EOS KSI povinný vrátiť nezákonne prijaté zrážky zo mzdy Čítajte viac »

Vyhratý súdny spor proti banke.

Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Prievidza sp. zn. 16Csp/90/2019 IČS: 3819204502 bola zamietnutá žaloba banky , ktorou požadovala od klientky zaplatenie 1.776,77 eur s prísl. Zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahovala povinné náležitosti: absencia úrokovej sadzby a nejednoznačné uvedenie doby trvania zmluvy. Keďže poškodená klientka zaplatila v prospech banky aj prostriedky nad rámec poskytnutej istiny a úver sa považuje za bezúročný a bez …

Vyhratý súdny spor proti banke. Čítajte viac »