Ochrana úverových dlžníkov – spotrebiteľov – Stránka 2 – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Ochrana úverových dlžníkov – spotrebiteľov

Neprijateľná zmluvná podmienka?

Zjednodušene povedané, ide o dojednanie v zmluve, ktoré zhoršuje postavenie bežného človeka (spotrebiteľa) a ponúka neprimeranú výhodu dodávateľovi služieb (napr. banka, nebanková spoločnosť, poisťovňa, mobilný operátor a pod). V rámci prevzatia právneho zastúpenia klienta bola identifikovaná neprijateľná zmluvná podmienka v zmluvnej dokumentácii banky, ktorá v konečnom dôsledku výrazne zhoršila postavenie rodiny po zosnulom spotrebiteľovi. Znela …

Neprijateľná zmluvná podmienka? Čítajte viac »

Svojvoľné navýšenie úveru pri kúpe auta

Po preverení zmluvnej dokumentácie vyplynulo, že namiesto požadovanej sumy úveru, veriteľ poskytol úver bez žiadosti klientky navýšený o cca 800 eur. Úročila sa teda vyššia, nevyžiadaná suma. Rozhodnutím súdu boli klientke vrátené peňažné prostriedky titulom bezdôvodného obohatenia vo výške 5.400 eur. „Súd konštatoval a priklonil sa k názoru žalobkyne, že právny predchodca žalovaného jednostranne vo …

Svojvoľné navýšenie úveru pri kúpe auta Čítajte viac »

Nárok inkasnej spoločnosti z bankového úveru na zaplatenie 15.910,34 eur súd zamietol

Opýtajte sa nás viac v bezplatnej poradni. Klient v roku 2016 uzavrel s bankou S. spotrebiteľskú úverovú zmluvu. Jeho manželka v roku 2019 vážne ochorela a v dôsledku jej dlhodobej práceneschopnosti nastal v rodine s dvoma maloletými deťmi výpadok príjmov rádovo v sume niekoľko 100 eur mesačne. Napnutý rodinný rozpočet a náhle zníženie príjmov spojené s nezmenenými výdavkami vyvolalo hrozbu osobného bankrotu. Rodina klienta …

Nárok inkasnej spoločnosti z bankového úveru na zaplatenie 15.910,34 eur súd zamietol Čítajte viac »

Zlý začiatok so šťastným koncom, alebo ako sa z nebankovky žalobcu stal žalovaný.

Opýtajte sa nás viac v bezplatnej poradni. Pánovi  z okresu Topoľčany prišla zo súdu žalobu s platobným rozkazom, podľa ktorej mal platiť nebankovej spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. 1.500 eur s príslušenstvom. Išlo o starší úver, na ktorý už nebankovke uhradil veľa peňazí. Obratom si nechal v našej kancelárii listiny skontrolovať a prevzali sme jeho zastúpenie pre súdom. Zmluva nebankovej spoločnosti …

Zlý začiatok so šťastným koncom, alebo ako sa z nebankovky žalobcu stal žalovaný. Čítajte viac »

Žaloba inkasnej spoločnosti EOS KSI zamietnutá, ale mohlo to dopadnúť aj úplne inak.

Opýtajte sa nás viac v bezplatnej poradni. Žalovanému spotrebiteľovi bol najprv doručený v rámci upomínacieho konania Okresným súdom Banská Bystrica platobný rozkaz vydaný vyšším súdnym úradníkom, na základe ktorého bol povinný zaplatiť EOS KSI dlžnú sumu do 15 dní alebo podať v rovnakej lehote odpor. Našťastie klient vyhľadal včas odbornú pomoc, v jeho mene sme podali odpor a nárok inkasnej spoločnosti súd …

Žaloba inkasnej spoločnosti EOS KSI zamietnutá, ale mohlo to dopadnúť aj úplne inak. Čítajte viac »

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. musel vrátiť poškodenej klientke odplatu.

Podľa právoplatného rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota sp. zn. 6Csp/181/2016 IČS: 6916212897 zo dňa 10.12.2019 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská bystrica sp. zn. 16CoCsp/12/2020 zo dňa 18.03.2021 bola žalovaná spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. zaviazaná vrátiť poškodenej spotrebiteľke neoprávnene inkasovaná odplatu v sume 2.652,21 eur s prísl. Z odôvodnenia rozsudku prvostupňového súdu: Súd považuje predmetnú zmluvu o úvere za …

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. musel vrátiť poškodenej klientke odplatu. Čítajte viac »

Aj banky robia chyby a dokonca dosť často. Viete prečo môže stratiť banka nárok na úroky a poplatky za poskytnutý úver?

Pánovi z okresu Lučenec sa zmenil život, keď v dôsledku úrazu musel podstúpiť operáciu a prišiel o prácu. Začali si mu množiť finančné problémy, ktoré sa rozhodol preklenúť úverom z banky, kým sa jeho zdravotný stav nezlepší. Žiadosť o úver 6.000 eur podal na pošte. Vtedy typické modro žlté tlačivo žiadosti o úver za neho vypísala pracovníčka  pošty, pán žiadosť iba podpísal …

Aj banky robia chyby a dokonca dosť často. Viete prečo môže stratiť banka nárok na úroky a poplatky za poskytnutý úver? Čítajte viac »

Poštová banka povinná vrátiť odplatu za úver poškodenej spotrebiteľke.

Podľa rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2CoCsp/28/2020 IČS: 7819202040 zo dňa 29.04.2021 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Rožňava sp. zn. 6Csp/81/2019 zo dňa zo dňa 12.12.2019 bola zmluva o spotrebiteľskom  úvere žalovanej Poštovej banky posúdená ako bezúročná a bezpoplatková a banka bola povinná vrátiť poškodenej klientke sumu 575,66 eur s prísl. Z odôvodnenia krajského súdu: Žalovaná namietala, že žalobkyňa do výpočtu …

Poštová banka povinná vrátiť odplatu za úver poškodenej spotrebiteľke. Čítajte viac »

Kúpil auto na úver v AAA, ale súd nariadil nebankovke vrátiť mu 5.874,12 eur.

Pán z Prešova si v roku 2013 kúpil v spoločnosti AAA Autocentrum auto na úver od nebankovej spoločnosti. Napriek nedostatku peňazí a rodinným problémom hradil splátky úveru načas počas šiestich rokov až do jeho splatenia v roku 2019. Za poskytnutý úver vo výške 5.379 eur určený na kúpu auta zaplatil nebankovke spolu 15.664,32 eur, čím ho preplatil o 10.285,32 eur. …

Kúpil auto na úver v AAA, ale súd nariadil nebankovke vrátiť mu 5.874,12 eur. Čítajte viac »

Zrušený rozhodcovský rozsudok znamená, že nebude proti vám vedená exekúcia. Nebanková spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. opäť prehral.

Niektoré nebankové spoločnosti sa preslávili spôsobom podnikania, ktorý mnohých poburoval a bol označované rôznymi prívlastkami ako neetický, predátorský či úžerný. Medzi najznámejšie nebankové spoločnosti dlho patrila spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o., ktorej praktiky a kroky boli široko medializované.   Napriek všetkým kauzám, ktoré má táto nebanková spoločnosť za sebou, stále má oprávnenie na legálne podnikanie, ktoré vydáva a splnenie podmienok na …

Zrušený rozhodcovský rozsudok znamená, že nebude proti vám vedená exekúcia. Nebanková spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. opäť prehral. Čítajte viac »