administrator – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

administrator

Nepredloženie výzvy v súdnom konaní

Jedna z najväčších inkasných spoločností pôsobiacich na Slovensku neuspela v súdnom konaní proti nášmu klientovi (konanie o zaplatenie cca 9.000 eur) po argumentácii v súdnom konaní, že banka porušila podmienky pre postúpenie pohľadávky podľa zákona o bankách. Odvolací súd konštatoval: „Z vyššie uvedeného potom vyplýva, že podmienka pre platné postúpenie pohľadávky banky v zmysle ustanovenia …

Nepredloženie výzvy v súdnom konaní Čítajte viac »

Nie je výzva ako výzva

Pri postupovaní pohľadávky z banky na nebankovú spoločnosť musí byť dodržaný Občiansky zákonník, ako aj zákon o bankách. Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 2Cdo/266/2020 zo dňa 31.3.2022 v konkrétnostiach uviedol, že z ustanovenia § 92 ods.8 zákona o bankách vyplýva: „Obsah ustanovenia § 92 ods. 8 veta prvá zákona o bankách predpokladá výlučnú a …

Nie je výzva ako výzva Čítajte viac »

Obsahová závislosť kúpnej a úverovej zmluvy

Dojednanie výšky úveru v kúpnej zmluve na auto je následne záväzné aj pre zmluvu o úvere. Poskytovateľ úveru spoločne s autobazárom však využili nekalú obchodnú praktiku a obsahovú závislosť zmlúv ignorovali. Vzájomný obsahový súvis nakoniec musel posudzovať Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý nám dal za pravdu. „Dovolací súd konštatoval, že v zmysle § 52a ods. 2 …

Obsahová závislosť kúpnej a úverovej zmluvy Čítajte viac »

Neplatné postúpenie pohľadávky banky

Inkasná spoločnosť nadobudla postúpením pohľadávku vyplývajúcu zo spotrebiteľského úveru. Postup nadobúdania pohľadávky postúpením však obchádzal zákon. Pochybenie banky na začiatku úverového vzťahu pri skúmaní bonity spotrebiteľa jej znemožňovalo pohľadávku platne postúpiť tretiemu subjektu bez bankového oprávnenia. Aj napriek tomu banka pristúpila k postúpeniu a inkasná spoločnosť podala proti klientovi žalobu o 15.910,34 eur. Súd žalobu inkasnej …

Neplatné postúpenie pohľadávky banky Čítajte viac »

Auto na úver a nekalá obchodná praktikAAA

Klient kupoval auto na úver v jednom z najznámejších autobazárov na Slovensku. Autobazár úmyselne a koordinovane postupoval tak, aby si klient nevšimol, že mu poskytnutý úver navýšili. Poskytovateľ úveru a autobazár využili nekalú obchodnú praktiku a klientovi bez jeho vedomosti zahrnuli do zmluvy aj financovanie tovaru a služieb, o ktoré nemal záujem, čím došlo k navýšeniu úveru. Nekalá …

Auto na úver a nekalá obchodná praktikAAA Čítajte viac »

Primerané finančné zadosťučinenie spotrebiteľa, ďalší nárok pre porušenie zákona úverovým veriteľom  

Nebanková spoločnosť C. dojednala s poškodeným klientom úver na kúpu auta v rozpore so zákonom, čo sa podarilo právoplatne potvrdiť rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 10Csp/35/2018 v spojitosti s rozhodnutím Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 13Co/364/2018. Na základe úspešného uplatnenia nároku spotrebiteľa z porušenia práva alebo povinnosti voči nebankovej spoločnosti bol zo zákona daný aj ďalší nárok na …

Primerané finančné zadosťučinenie spotrebiteľa, ďalší nárok pre porušenie zákona úverovým veriteľom   Čítajte viac »

Nárok inkasnej spoločnosti z bankového úveru na zaplatenie 15.910,34 eur súd zamietol

Opýtajte sa nás viac v bezplatnej poradni. Klient v roku 2016 uzavrel s bankou S. spotrebiteľskú úverovú zmluvu. Jeho manželka v roku 2019 vážne ochorela a v dôsledku jej dlhodobej práceneschopnosti nastal v rodine s dvoma maloletými deťmi výpadok príjmov rádovo v sume niekoľko 100 eur mesačne. Napnutý rodinný rozpočet a náhle zníženie príjmov spojené s nezmenenými výdavkami vyvolalo hrozbu osobného bankrotu. Rodina klienta …

Nárok inkasnej spoločnosti z bankového úveru na zaplatenie 15.910,34 eur súd zamietol Čítajte viac »

„Ak jeden z rodičov vychádza zo súdnej siene ako víťaz, dieťa prehralo“  Jürgen Rudolph, zakladateľ Cochemskej praxe

Súdne konanie v tzv. rodinných veciach týkajúcich sa dieťaťa nie je konaním sporovým, aj keď mnohokrát vyplýva z rodinného konfliktu. Práca advokáta pri zastupovaní klienta rodiča v rodinnej veci, hájenie záujmov dieťaťa kolíznym opatrovníkom a sudca, ktorý musí rozhodnúť…náročná úloha pre všetkých zainteresovaných a výsledok nie vždy najšťastnejší. Riešením by mohla byť tzv. Cochemská prax, …

„Ak jeden z rodičov vychádza zo súdnej siene ako víťaz, dieťa prehralo“  Jürgen Rudolph, zakladateľ Cochemskej praxe Čítajte viac »

Zlý začiatok so šťastným koncom, alebo ako sa z nebankovky žalobcu stal žalovaný.

Opýtajte sa nás viac v bezplatnej poradni. Pánovi  z okresu Topoľčany prišla zo súdu žalobu s platobným rozkazom, podľa ktorej mal platiť nebankovej spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. 1.500 eur s príslušenstvom. Išlo o starší úver, na ktorý už nebankovke uhradil veľa peňazí. Obratom si nechal v našej kancelárii listiny skontrolovať a prevzali sme jeho zastúpenie pre súdom. Zmluva nebankovej spoločnosti …

Zlý začiatok so šťastným koncom, alebo ako sa z nebankovky žalobcu stal žalovaný. Čítajte viac »

Žaloba inkasnej spoločnosti EOS KSI zamietnutá, ale mohlo to dopadnúť aj úplne inak.

Opýtajte sa nás viac v bezplatnej poradni. Žalovanému spotrebiteľovi bol najprv doručený v rámci upomínacieho konania Okresným súdom Banská Bystrica platobný rozkaz vydaný vyšším súdnym úradníkom, na základe ktorého bol povinný zaplatiť EOS KSI dlžnú sumu do 15 dní alebo podať v rovnakej lehote odpor. Našťastie klient vyhľadal včas odbornú pomoc, v jeho mene sme podali odpor a nárok inkasnej spoločnosti súd …

Žaloba inkasnej spoločnosti EOS KSI zamietnutá, ale mohlo to dopadnúť aj úplne inak. Čítajte viac »