administrator – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

administrator

Auto na úver a nekalá obchodná praktikAAA

Klient kupoval auto na úver v jednom z najznámejších autobazárov na Slovensku. Autobazár úmyselne a koordinovane postupoval tak, aby si klient nevšimol, že mu poskytnutý úver navýšili. Poskytovateľ úveru a autobazár využili nekalú obchodnú praktiku a klientovi bez jeho vedomosti zahrnuli do zmluvy aj financovanie tovaru a služieb, o ktoré nemal záujem, čím došlo k navýšeniu úveru. Nekalá …

Auto na úver a nekalá obchodná praktikAAA Čítajte viac »

Primerané finančné zadosťučinenie spotrebiteľa, ďalší nárok pre porušenie zákona úverovým veriteľom  

Nebanková spoločnosť C. dojednala s poškodeným klientom úver na kúpu auta v rozpore so zákonom, čo sa podarilo právoplatne potvrdiť rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 10Csp/35/2018 v spojitosti s rozhodnutím Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 13Co/364/2018. Na základe úspešného uplatnenia nároku spotrebiteľa z porušenia práva alebo povinnosti voči nebankovej spoločnosti bol zo zákona daný aj ďalší nárok na …

Primerané finančné zadosťučinenie spotrebiteľa, ďalší nárok pre porušenie zákona úverovým veriteľom   Čítajte viac »

Nárok inkasnej spoločnosti z bankového úveru na zaplatenie 15.910,34 eur súd zamietol

Opýtajte sa nás viac v bezplatnej poradni. Klient v roku 2016 uzavrel s bankou S. spotrebiteľskú úverovú zmluvu. Jeho manželka v roku 2019 vážne ochorela a v dôsledku jej dlhodobej práceneschopnosti nastal v rodine s dvoma maloletými deťmi výpadok príjmov rádovo v sume niekoľko 100 eur mesačne. Napnutý rodinný rozpočet a náhle zníženie príjmov spojené s nezmenenými výdavkami vyvolalo hrozbu osobného bankrotu. Rodina klienta …

Nárok inkasnej spoločnosti z bankového úveru na zaplatenie 15.910,34 eur súd zamietol Čítajte viac »

„Ak jeden z rodičov vychádza zo súdnej siene ako víťaz, dieťa prehralo“  Jürgen Rudolph, zakladateľ Cochemskej praxe

Súdne konanie v tzv. rodinných veciach týkajúcich sa dieťaťa nie je konaním sporovým, aj keď mnohokrát vyplýva z rodinného konfliktu. Práca advokáta pri zastupovaní klienta rodiča v rodinnej veci, hájenie záujmov dieťaťa kolíznym opatrovníkom a sudca, ktorý musí rozhodnúť…náročná úloha pre všetkých zainteresovaných a výsledok nie vždy najšťastnejší. Riešením by mohla byť tzv. Cochemská prax, …

„Ak jeden z rodičov vychádza zo súdnej siene ako víťaz, dieťa prehralo“  Jürgen Rudolph, zakladateľ Cochemskej praxe Čítajte viac »

Zlý začiatok so šťastným koncom, alebo ako sa z nebankovky žalobcu stal žalovaný.

Opýtajte sa nás viac v bezplatnej poradni. Pánovi  z okresu Topoľčany prišla zo súdu žalobu s platobným rozkazom, podľa ktorej mal platiť nebankovej spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. 1.500 eur s príslušenstvom. Išlo o starší úver, na ktorý už nebankovke uhradil veľa peňazí. Obratom si nechal v našej kancelárii listiny skontrolovať a prevzali sme jeho zastúpenie pre súdom. Zmluva nebankovej spoločnosti …

Zlý začiatok so šťastným koncom, alebo ako sa z nebankovky žalobcu stal žalovaný. Čítajte viac »

Žaloba inkasnej spoločnosti EOS KSI zamietnutá, ale mohlo to dopadnúť aj úplne inak.

Opýtajte sa nás viac v bezplatnej poradni. Žalovanému spotrebiteľovi bol najprv doručený v rámci upomínacieho konania Okresným súdom Banská Bystrica platobný rozkaz vydaný vyšším súdnym úradníkom, na základe ktorého bol povinný zaplatiť EOS KSI dlžnú sumu do 15 dní alebo podať v rovnakej lehote odpor. Našťastie klient vyhľadal včas odbornú pomoc, v jeho mene sme podali odpor a nárok inkasnej spoločnosti súd …

Žaloba inkasnej spoločnosti EOS KSI zamietnutá, ale mohlo to dopadnúť aj úplne inak. Čítajte viac »

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. musel vrátiť poškodenej klientke odplatu.

Podľa právoplatného rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota sp. zn. 6Csp/181/2016 IČS: 6916212897 zo dňa 10.12.2019 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská bystrica sp. zn. 16CoCsp/12/2020 zo dňa 18.03.2021 bola žalovaná spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. zaviazaná vrátiť poškodenej spotrebiteľke neoprávnene inkasovaná odplatu v sume 2.652,21 eur s prísl. Z odôvodnenia rozsudku prvostupňového súdu: Súd považuje predmetnú zmluvu o úvere za …

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. musel vrátiť poškodenej klientke odplatu. Čítajte viac »

Aj banky robia chyby a dokonca dosť často. Viete prečo môže stratiť banka nárok na úroky a poplatky za poskytnutý úver?

Pánovi z okresu Lučenec sa zmenil život, keď v dôsledku úrazu musel podstúpiť operáciu a prišiel o prácu. Začali si mu množiť finančné problémy, ktoré sa rozhodol preklenúť úverom z banky, kým sa jeho zdravotný stav nezlepší. Žiadosť o úver 6.000 eur podal na pošte. Vtedy typické modro žlté tlačivo žiadosti o úver za neho vypísala pracovníčka  pošty, pán žiadosť iba podpísal …

Aj banky robia chyby a dokonca dosť často. Viete prečo môže stratiť banka nárok na úroky a poplatky za poskytnutý úver? Čítajte viac »

Poštová banka povinná vrátiť odplatu za úver poškodenej spotrebiteľke.

Podľa rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2CoCsp/28/2020 IČS: 7819202040 zo dňa 29.04.2021 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Rožňava sp. zn. 6Csp/81/2019 zo dňa zo dňa 12.12.2019 bola zmluva o spotrebiteľskom  úvere žalovanej Poštovej banky posúdená ako bezúročná a bezpoplatková a banka bola povinná vrátiť poškodenej klientke sumu 575,66 eur s prísl. Z odôvodnenia krajského súdu: Žalovaná namietala, že žalobkyňa do výpočtu …

Poštová banka povinná vrátiť odplatu za úver poškodenej spotrebiteľke. Čítajte viac »

Život píše príbehy s tým najneočakávanejším scenárom. Ako bola založená zodpovednosť obchodného reťazca za zlomenú ruku na parkovisku pred jeho prevádzkou a prečo je včasná a správna žaloba niekedy najlepším východiskom pre mimosúdnu dohodu.

Naša klientka urobila nákup v obchodnom reťazci, z ktorého odchádzala s plne naloženým vozíkom smerom k svojmu autu na priľahlom parkovisku. Bolo po daždi a na parkovacej ploche sa vytvorili mláky. Ako tlačila vozík cez jednu z mlák, ten náhle predným kolesom zapadol do hlbokého výmoľa, ktorý nebol viditeľný, koleso sa zablokovalo, vozík sa prevrátil, pričom stiahol na zem aj …

Život píše príbehy s tým najneočakávanejším scenárom. Ako bola založená zodpovednosť obchodného reťazca za zlomenú ruku na parkovisku pred jeho prevádzkou a prečo je včasná a správna žaloba niekedy najlepším východiskom pre mimosúdnu dohodu. Čítajte viac »