Skúmanie schopnosti klienta spotrebiteľa splácať úver je zákonnou povinnosťou banky … a jej porušenie má následky

Inkasná spoločnosť chcela nadobudnúť pohľadávku vyplývajúcu zo spotrebiteľského úveru poskytovaného bankou a následne podať žalobu. Postup nadobúdania pohľadávky však obchádzal zákon. Pochybenie banky na začiatku úverového vzťahu pri skúmaní bonity spotrebiteľa jej znemožňovalo pohľadávku platne postúpiť tretiemu subjektu bez bankového oprávnenia. Aj napriek tomu banka pristúpila k postúpeniu a inkasná spoločnosť podala proti klientovi žalobu …

Skúmanie schopnosti klienta spotrebiteľa splácať úver je zákonnou povinnosťou banky … a jej porušenie má následky Čítajte viac »