Skúmanie schopnosti klienta spotrebiteľa splácať úver je zákonnou povinnosťou banky … a jej porušenie má následky – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Skúmanie schopnosti klienta spotrebiteľa splácať úver je zákonnou povinnosťou banky … a jej porušenie má následky

Inkasná spoločnosť chcela nadobudnúť pohľadávku vyplývajúcu zo spotrebiteľského úveru poskytovaného bankou a následne podať žalobu. Postup nadobúdania pohľadávky však obchádzal zákon. Pochybenie banky na začiatku úverového vzťahu pri skúmaní bonity spotrebiteľa jej znemožňovalo pohľadávku platne postúpiť tretiemu subjektu bez bankového oprávnenia. Aj napriek tomu banka pristúpila k postúpeniu a inkasná spoločnosť podala proti klientovi žalobu o 15.910,34 eur. Súd žalobu inkasnej spoločnosti zamietol. „Ako bolo zistené súdom prvej inštancie, príjem žalovaného bol nižší a existujúce úverové zaťaženie, najmä existujúcimi úvermi od nebankových spoločností, pričom právny predchodca tiež vôbec neprihliadal na sociálne pomery žiadateľa, jeho výdavky a vyživovacie povinnosti“ (Rozsudok Krajského súdu Trenčín, sp. zn.: 6CoCsp/43/2021 zo dňa 30.11.2021)