Kúpil auto na úver v AAA, ale súd nariadil nebankovke vrátiť mu 5.874,12 eur. – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Kúpil auto na úver v AAA, ale súd nariadil nebankovke vrátiť mu 5.874,12 eur.

Pán z Prešova si v roku 2013 kúpil v spoločnosti AAA Autocentrum auto na úver od nebankovej spoločnosti. Napriek nedostatku peňazí a rodinným problémom hradil splátky úveru načas počas šiestich rokov až do jeho splatenia v roku 2019. Za poskytnutý úver vo výške 5.379 eur určený na kúpu auta zaplatil nebankovke spolu 15.664,32 eur, čím ho preplatil o 10.285,32 eur. Na základe požiadavky klienta, ktorý sa na nás obrátil, sme skontrolovali zmluvu o úvere a súvisiace listiny a bolo zistené, že úver je bezúročný a bezpoplatkov.   Sprostredkovateľ úveru AAA Autocentrum totiž prirátal k sume 5.379 eur určenej výlučne na kúpu auta ďalšie poplatky vo výške 2.271,06 eur, ktoré nemali byť zahrnuté v istine ale mali byť súčasťou odplaty za úver. Následne po zaslaní predžalobnej výzvy bola v mene poškodeného klienta podaná na súd žaloba o zaplatenie nepremlčanej časti nároku na vrátanie sumy 5.874,21 eur.  Súd dal našim argumentom za pravdu a vec bola pre poškodeného klienta spotrebiteľa úspešne  rozhodnutá právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Prešove sp. zn. 9Csp/90/2020 z 12.10.2020, ktorý uložil nebankovej spoločnosti povinnosť vrátiť mu  5.874,12 eur s príslušenstvom a nahradiť mu súčasne trovy konania. Toto bol ideálny prípad, keď úspešný klient za právne zastúpenie nič neplatil, lebo všetky výdavky za naše právne služby uhradila neúspešná nebanková spoločnosť. Z kvalitného odôvodnenia rozsudku pripájame ilustratívnu citáciu:  Celý proces kúpy vozidla a poskytnutie úveru v réžii Autocentra AAA Auto a.s. je sofistikovaným spôsobom oberania spotrebiteľov o finančné prostriedky. Autocentrum AAA ako zástupca žalovaného, ktorého konanie sa pričíta priamo žalovanému totižto napriek vedomosti o tom, že žalobca nepožadoval úver na nič iné ako na doplatok kúpnej ceny motorového vozidla poskytne jednostranne úver vyšší, zvýšený o akýsi poplatok za uzavretie a žalobcom neobjednané služby súvisiace s motorovým vozidlom.