Život píše príbehy s tým najneočakávanejším scenárom. Ako bola založená zodpovednosť obchodného reťazca za zlomenú ruku na parkovisku pred jeho prevádzkou a prečo je včasná a správna žaloba niekedy najlepším východiskom pre mimosúdnu dohodu. – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Život píše príbehy s tým najneočakávanejším scenárom. Ako bola založená zodpovednosť obchodného reťazca za zlomenú ruku na parkovisku pred jeho prevádzkou a prečo je včasná a správna žaloba niekedy najlepším východiskom pre mimosúdnu dohodu.

Naša klientka urobila nákup v obchodnom reťazci, z ktorého odchádzala s plne naloženým vozíkom smerom k svojmu autu na priľahlom parkovisku. Bolo po daždi a na parkovacej ploche sa vytvorili mláky. Ako tlačila vozík cez jednu z mlák, ten náhle predným kolesom zapadol do hlbokého výmoľa, ktorý nebol viditeľný, koleso sa zablokovalo, vozík sa prevrátil, pričom stiahol na zem aj našu klientku, Pani pritom utrpela komplikovanú trieštivú zlomeninu ruky. Zranenie si vyžiadalo dlhotrvajúcu liečbu. Ošetrujúci lekári vyčíslili peňažný nárok na bolestné a po ukončení liečby aj nárok sťaženie spoločenského uplatnenia tzv. trvalé následky.  Parkovisko, kde došlo k úrazu bol vo vlastníctve obchodného reťazca. Ukázalo sa, že obchodný reťazec bol pre prípad obdobných udalostí poistený. Prebrali sme právne zastupovanie poškodenej klientky a po neúspešnom mimosúdnom rokovaní o odškodnení sme v jej mene podali žalobu s príslušnou dokumentáciou na súd. Obchodný reťazec nakoniec po oboznámení sa so žalobou a pripojenými dôkazmi pristúpil na dohodu o urovnaní veci a našej klientke poskytol akceptovateľné peňažné zadosťučinenie.