Odškodnenie úrazov a nemajetkovej ujmy – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Odškodnenie úrazov a nemajetkovej ujmy

Primerané finančné zadosťučinenie spotrebiteľa, ďalší nárok pre porušenie zákona úverovým veriteľom  

Nebanková spoločnosť C. dojednala s poškodeným klientom úver na kúpu auta v rozpore so zákonom, čo sa podarilo právoplatne potvrdiť rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 10Csp/35/2018 v spojitosti s rozhodnutím Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 13Co/364/2018. Na základe úspešného uplatnenia nároku spotrebiteľa z porušenia práva alebo povinnosti voči nebankovej spoločnosti bol zo zákona daný aj ďalší nárok na …

Primerané finančné zadosťučinenie spotrebiteľa, ďalší nárok pre porušenie zákona úverovým veriteľom   Čítajte viac »

Život píše príbehy s tým najneočakávanejším scenárom. Ako bola založená zodpovednosť obchodného reťazca za zlomenú ruku na parkovisku pred jeho prevádzkou a prečo je včasná a správna žaloba niekedy najlepším východiskom pre mimosúdnu dohodu.

Naša klientka urobila nákup v obchodnom reťazci, z ktorého odchádzala s plne naloženým vozíkom smerom k svojmu autu na priľahlom parkovisku. Bolo po daždi a na parkovacej ploche sa vytvorili mláky. Ako tlačila vozík cez jednu z mlák, ten náhle predným kolesom zapadol do hlbokého výmoľa, ktorý nebol viditeľný, koleso sa zablokovalo, vozík sa prevrátil, pričom stiahol na zem aj …

Život píše príbehy s tým najneočakávanejším scenárom. Ako bola založená zodpovednosť obchodného reťazca za zlomenú ruku na parkovisku pred jeho prevádzkou a prečo je včasná a správna žaloba niekedy najlepším východiskom pre mimosúdnu dohodu. Čítajte viac »