administrator – Stránka 2 – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

administrator

Život píše príbehy s tým najneočakávanejším scenárom. Ako bola založená zodpovednosť obchodného reťazca za zlomenú ruku na parkovisku pred jeho prevádzkou a prečo je včasná a správna žaloba niekedy najlepším východiskom pre mimosúdnu dohodu.

Naša klientka urobila nákup v obchodnom reťazci, z ktorého odchádzala s plne naloženým vozíkom smerom k svojmu autu na priľahlom parkovisku. Bolo po daždi a na parkovacej ploche sa vytvorili mláky. Ako tlačila vozík cez jednu z mlák, ten náhle predným kolesom zapadol do hlbokého výmoľa, ktorý nebol viditeľný, koleso sa zablokovalo, vozík sa prevrátil, pričom stiahol na zem aj …

Život píše príbehy s tým najneočakávanejším scenárom. Ako bola založená zodpovednosť obchodného reťazca za zlomenú ruku na parkovisku pred jeho prevádzkou a prečo je včasná a správna žaloba niekedy najlepším východiskom pre mimosúdnu dohodu. Čítajte viac »

Kúpil auto na úver v AAA, ale súd nariadil nebankovke vrátiť mu 5.874,12 eur.

Pán z Prešova si v roku 2013 kúpil v spoločnosti AAA Autocentrum auto na úver od nebankovej spoločnosti. Napriek nedostatku peňazí a rodinným problémom hradil splátky úveru načas počas šiestich rokov až do jeho splatenia v roku 2019. Za poskytnutý úver vo výške 5.379 eur určený na kúpu auta zaplatil nebankovke spolu 15.664,32 eur, čím ho preplatil o 10.285,32 eur. …

Kúpil auto na úver v AAA, ale súd nariadil nebankovke vrátiť mu 5.874,12 eur. Čítajte viac »

Zrušený rozhodcovský rozsudok znamená, že nebude proti vám vedená exekúcia. Nebanková spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. opäť prehral.

Niektoré nebankové spoločnosti sa preslávili spôsobom podnikania, ktorý mnohých poburoval a bol označované rôznymi prívlastkami ako neetický, predátorský či úžerný. Medzi najznámejšie nebankové spoločnosti dlho patrila spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o., ktorej praktiky a kroky boli široko medializované.   Napriek všetkým kauzám, ktoré má táto nebanková spoločnosť za sebou, stále má oprávnenie na legálne podnikanie, ktoré vydáva a splnenie podmienok na …

Zrušený rozhodcovský rozsudok znamená, že nebude proti vám vedená exekúcia. Nebanková spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. opäť prehral. Čítajte viac »

Banka je povinná vrátiť poškodenej klientka neoprávnene inkasované úroky a poplatky.

Na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 3CoCsp/8/2020 z 16.12.2020 IČS: 7819200588 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Rožňava sp.zn. 9Csp/32/2019 zo dňa 19.06.2019 bola úverová zmluva s bankou P. posúdená ako bezúročná a bezpoplatková a banka bola povinná vrátiť poškodenej spotrebiteľke bezdôvodne prijaté úroky a poplatky v sume 383,59 eur s prísl. Krajský súd sa stotožnil s názorom okresného súdu a okrem …

Banka je povinná vrátiť poškodenej klientka neoprávnene inkasované úroky a poplatky. Čítajte viac »

Inkasná spoločnosť, ktorá prevzala vymáhanie nárokov od banky, na súde prehrala.

Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 13Csp/67/2020 IČS: 6120318766 zo dňa 21.09.2020 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 17CoCsp/63/2020 zo dňa 17.03.2021 bola zamietnutá žaloba inkasnej spoločnosti Intrum Slovakia, s.r.o. o zaplatenie 530,88 eur s prísl., ktorou sa vymáhal nárok pochádzajúci zo spotrebiteľského úveru od VÚB, a.s. Z odôvodnenia prvostupňového rozsudku: K zamietnutiu žaloby žalobcu Intrum …

Inkasná spoločnosť, ktorá prevzala vymáhanie nárokov od banky, na súde prehrala. Čítajte viac »

Poškodenej klientke nebankovky súd vyhovel.

Podľa rozsudku krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 17CoCsp/58/2020 IČS: 6618204680 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 7 Csp/106/2018 IČS: 6618204680 bola nebankovej spoločnosti P.C.S.  uložená povinnosť vrátiť klientke 1800,04 eur s prísl. Nebankovka nemala nárok na úroky a poplatky, ktoré neoprávnene prijala od poškodenej klientky. Z odôvodnení súdov oboch stupňov vyplýva, že žalovaná nebanková spoločnosť protiprávne …

Poškodenej klientke nebankovky súd vyhovel. Čítajte viac »

EOS KSI povinný vrátiť nezákonne prijaté zrážky zo mzdy

Krajský súd Banská Bystrica rozsudkom sp. zn. 16CoCsp/8/2021 IČS: 6620202760 zo dňa 27.05.2021 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 10Csp/60/2020 zo dňa 22.12.2020 uložil spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. povinnosť vrátiť poškodenej spotrebiteľke 349 eur s prísl., ktoré boli nezákonne prijaté na základe zrážok zo mzdy vykonaných zamestnávateľom podľa dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej ešte s  pôvodným …

EOS KSI povinný vrátiť nezákonne prijaté zrážky zo mzdy Čítajte viac »

Dražbu bytu zastavil súd dva dni pred jej uskutočnením.

Hrozí Vášmu bytu alebo domu dobrovoľná dražba, lebo ste v omeškaní so splácaním úveru? Odporúčame, poraďte sa čím skôr s odborníkmi. Úverové zmluvy ako aj následné prevody nárokov z bánk na inkasné spoločnosti často obsahujú chyby, ktoré neumožňujú predaj nehnuteľnosti dobrovoľnou dražbou. Pri dobrovoľných dražbách neraz dochádza k obchádzaniu zákona. Kvôli ochrane dlžníkov je preto …

Dražbu bytu zastavil súd dva dni pred jej uskutočnením. Čítajte viac »

Vyhratý súdny spor proti banke.

Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Prievidza sp. zn. 16Csp/90/2019 IČS: 3819204502 bola zamietnutá žaloba banky , ktorou požadovala od klientky zaplatenie 1.776,77 eur s prísl. Zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahovala povinné náležitosti: absencia úrokovej sadzby a nejednoznačné uvedenie doby trvania zmluvy. Keďže poškodená klientka zaplatila v prospech banky aj prostriedky nad rámec poskytnutej istiny a úver sa považuje za bezúročný a bez …

Vyhratý súdny spor proti banke. Čítajte viac »

Nebankovka PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. povinná vrátiť odplatu poškodenému klientovi

Pán z Banskej Bystrice si v roku 2006 v období, v ktorom potreboval akútne preklenúť nedostatok peňazí,  požičal narýchlo v nebankovej spoločnosti. Svoj úver splatil aj celou odplatou ale požiadavky nebankovej spoločnosti stále nemali konca, a preto sa rozhodol vyhľadať právnu pomoc. Po oboznámení sa so zmluvou o spotrebiteľskom úvere sme zistili, že zmluva nemá potrebné právne náležitosti a správnu formu a posúdili sme …

Nebankovka PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. povinná vrátiť odplatu poškodenému klientovi Čítajte viac »