„Ak jeden z rodičov vychádza zo súdnej siene ako víťaz, dieťa prehralo“  Jürgen Rudolph, zakladateľ Cochemskej praxe – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

„Ak jeden z rodičov vychádza zo súdnej siene ako víťaz, dieťa prehralo“  Jürgen Rudolph, zakladateľ Cochemskej praxe

Súdne konanie v tzv. rodinných veciach týkajúcich sa dieťaťa nie je konaním sporovým, aj keď mnohokrát vyplýva z rodinného konfliktu. Práca advokáta pri zastupovaní klienta rodiča v rodinnej veci, hájenie záujmov dieťaťa kolíznym opatrovníkom a sudca, ktorý musí rozhodnúť…náročná úloha pre všetkých zainteresovaných a výsledok nie vždy najšťastnejší. Riešením by mohla byť tzv. Cochemská prax, ktorá kladie záujem dieťaťa nad osobné spory jeho rodičov, zakladateľom je nemecký emeritný sudca Jürgen Rudolph a princípy Cochemskej praxe by mali byť „nosnými“ pri riešení otázok súdneho konania v rodinnej veci, nakoľko jej cieľom je prekonať vzájomné rozpory.