Rodinné záležitosti – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Rodinné záležitosti

Rozvod a maloleté deti

Podľa údajov štatistického úradu bolo v roku 2021 na Slovensku 20 618 sobášov a 8 131 rozvodov. Vytváranie a udržiavanie funkčných manželských vzťahov a rodín, ktoré majú životaschopnosť a potenciál prekonávať rôznorodé životné otrasy je a do budúcna bude výzvou, ktorej zvládanie resp. nezvládanie bude prinášať individuálne aj celospoločenské dôsledky. Fungujúcu rodinu, ktorá plní komplexné úlohy, nie je plnohodnotne …

Rozvod a maloleté deti Čítajte viac »

„Ak jeden z rodičov vychádza zo súdnej siene ako víťaz, dieťa prehralo“  Jürgen Rudolph, zakladateľ Cochemskej praxe

Súdne konanie v tzv. rodinných veciach týkajúcich sa dieťaťa nie je konaním sporovým, aj keď mnohokrát vyplýva z rodinného konfliktu. Práca advokáta pri zastupovaní klienta rodiča v rodinnej veci, hájenie záujmov dieťaťa kolíznym opatrovníkom a sudca, ktorý musí rozhodnúť…náročná úloha pre všetkých zainteresovaných a výsledok nie vždy najšťastnejší. Riešením by mohla byť tzv. Cochemská prax, …

„Ak jeden z rodičov vychádza zo súdnej siene ako víťaz, dieťa prehralo“  Jürgen Rudolph, zakladateľ Cochemskej praxe Čítajte viac »