Zlý začiatok so šťastným koncom, alebo ako sa z nebankovky žalobcu stal žalovaný. – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Zlý začiatok so šťastným koncom, alebo ako sa z nebankovky žalobcu stal žalovaný.

Opýtajte sa nás viac v bezplatnej poradni.

Pánovi  z okresu Topoľčany prišla zo súdu žalobu s platobným rozkazom, podľa ktorej mal platiť nebankovej spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. 1.500 eur s príslušenstvom. Išlo o starší úver, na ktorý už nebankovke uhradil veľa peňazí. Obratom si nechal v našej kancelárii listiny skontrolovať a prevzali sme jeho zastúpenie pre súdom. Zmluva nebankovej spoločnosti bola posúdená ako chybná a dokonca bolo zistené, že v skutočnosti náš klient má nárok na vrátenie peňazí od nebankovky, ktorý sme uplatnili v tom istom súdnom konaní takzvanou vzájomnou žalobou. Súd nakoniec nárok nebankovej spoločnosti právoplatne zamietol a nášmu klientovi priznal proti nebankovke nárok na vrátenie 900 eur spolu s náhradou trov konania (Rozsudok OS Topoľčany 5C/17/2015).