Bezplatná online poradňa – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

BEZPLATNÁ Online poradňa

Bezplatná poradňa

Odpoveď na Vašu otázku zasielame emailom spravidla do dvoch pracovných dní. Pokiaľ ste odpoveď v uvedenom čase nedostali, je to preto, lebo nám to žiaľ naša aktuálna pracovná vyťaženosť  neumožnila. V takom prípade môžete vyskúšať našu odplatnú poradňu alebo nás kontaktovať neskôr ak vec znesie odklad.

Postup

Vyplňte nižšie uvedený formulár.
V položke správa:

  • stručne opíšte Vašu situáciu (uveďte podstatné okolnosti a  významné súvislosti potrebné pre pochopenie a posúdenie veci),
  • jasne sformulujte otázku, na ktorú potrebujete dostať odpoveď,
  • uveďte čo potrebujete dosiahnuť.

Odošlite žiadosť o poskytnutie bezplatnej právnej služby.

Oznamujeme Vám a poučujeme Vás, že:

  • právnu službu poskytuje advokát alebo advokátsky koncipient,
  • všetky informácie, ktoré nám zašlete sú považované za diskrétne, v zmysle zákona o advokácii sme viazaní mlčanlivosťou,
  • právna služba je bezplatná,
  • odpoveď zasielame do 2 pracovných dní; zaslanie odpovede Vám negarantujeme, vybavenie Vašej žiadosti je podmienené našou aktuálnou pracovnou vyťaženosťou.

Odoslaním formulára vyjadrujete súhlas s podmienkami poskytnutia bezplatnej právnej služby.

Zavolajte nám
ALEBO
Nám napíšte

cifraadvokat@cifraadvokat.sk