Doplnkové služby pri predaji auta v autobazári boli skrytými poplatkami! – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Doplnkové služby pri predaji auta v autobazári boli skrytými poplatkami!

Doplnkové služby pri predaji auta v autobazári boli skrytými poplatkami. „Odvolací súd sa s uvedeným právnym názorom súdu prvej inštancie stotožňuje a zastáva rovnaký názor, že vôľou žalobcu bolo získať úver v konkrétnej výške 5.688,- eur, čo jednoznačne vyplýva z obsahu viazanej kúpnej zmluvy, žiadne doplnkové služby si sám nevyžiadal a dobrovoľne nezvolil, všetky doplnkové služby sú fakticky skrytými poplatkami za poskytnutie úveru a boli pre žalobcu dodatočne povinnými nákladmi a nie je pritom dôležité pomenovanie týchto povinných nákladov, ale ich skutočný účel“ (Rozsudok Krajský súd Trenčín, sp. zn.: 6CoCsp/15/2023 zo dňa 16.04.2024).