Úspech klienta: Nebankovka zaplatila klientovi bezdôvodné obohatenie takmer 5.600 eur! – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Úspech klienta: Nebankovka zaplatila klientovi bezdôvodné obohatenie takmer 5.600 eur!

Súd uložil povinnosť nebankovej spoločnosť vrátiť klientovi vyše 5.500 eur. Dôvodom bolo porušenie zákona zo strany nebankovej spoločnosti, ktorú pri dojednávaní úveru na financovanie kúpnej ceny zastupoval najväčší autobazár na Slovensku: „Súd konštatoval a priklonil sa k názoru žalobcu, že právny predchodca žalovaného jednostranne vo vopred pripravenej formulárovej zmluve o úvere určil výšku úveru na sumu 7.741,- eur a jednostranne, bez súhlasu a individuálneho dojednania so spotrebiteľom doplnil predmet financovania B (doplnkové služby), o ktorý ale žalobca nežiadal, tieto doplnkové služby si dobrovoľne nezvolil, boli pre neho dodatočne povinnými nákladmi“ (Rozsudok Krajský súd Trenčín, sp. zn.: 6CoCsp/15/2023 zo dňa 16.04.2024).