Ochrana úverových dlžníkov – spotrebiteľov – Stránka 3 – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Ochrana úverových dlžníkov – spotrebiteľov

Banka je povinná vrátiť poškodenej klientka neoprávnene inkasované úroky a poplatky.

Na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 3CoCsp/8/2020 z 16.12.2020 IČS: 7819200588 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Rožňava sp.zn. 9Csp/32/2019 zo dňa 19.06.2019 bola úverová zmluva s bankou P. posúdená ako bezúročná a bezpoplatková a banka bola povinná vrátiť poškodenej spotrebiteľke bezdôvodne prijaté úroky a poplatky v sume 383,59 eur s prísl. Krajský súd sa stotožnil s názorom okresného súdu a okrem …

Banka je povinná vrátiť poškodenej klientka neoprávnene inkasované úroky a poplatky. Čítajte viac »

Inkasná spoločnosť, ktorá prevzala vymáhanie nárokov od banky, na súde prehrala.

Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 13Csp/67/2020 IČS: 6120318766 zo dňa 21.09.2020 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 17CoCsp/63/2020 zo dňa 17.03.2021 bola zamietnutá žaloba inkasnej spoločnosti Intrum Slovakia, s.r.o. o zaplatenie 530,88 eur s prísl., ktorou sa vymáhal nárok pochádzajúci zo spotrebiteľského úveru od VÚB, a.s. Z odôvodnenia prvostupňového rozsudku: K zamietnutiu žaloby žalobcu Intrum …

Inkasná spoločnosť, ktorá prevzala vymáhanie nárokov od banky, na súde prehrala. Čítajte viac »

Poškodenej klientke nebankovky súd vyhovel.

Podľa rozsudku krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 17CoCsp/58/2020 IČS: 6618204680 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 7 Csp/106/2018 IČS: 6618204680 bola nebankovej spoločnosti P.C.S.  uložená povinnosť vrátiť klientke 1800,04 eur s prísl. Nebankovka nemala nárok na úroky a poplatky, ktoré neoprávnene prijala od poškodenej klientky. Z odôvodnení súdov oboch stupňov vyplýva, že žalovaná nebanková spoločnosť protiprávne …

Poškodenej klientke nebankovky súd vyhovel. Čítajte viac »

EOS KSI povinný vrátiť nezákonne prijaté zrážky zo mzdy

Krajský súd Banská Bystrica rozsudkom sp. zn. 16CoCsp/8/2021 IČS: 6620202760 zo dňa 27.05.2021 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 10Csp/60/2020 zo dňa 22.12.2020 uložil spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. povinnosť vrátiť poškodenej spotrebiteľke 349 eur s prísl., ktoré boli nezákonne prijaté na základe zrážok zo mzdy vykonaných zamestnávateľom podľa dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej ešte s  pôvodným …

EOS KSI povinný vrátiť nezákonne prijaté zrážky zo mzdy Čítajte viac »

Vyhratý súdny spor proti banke.

Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Prievidza sp. zn. 16Csp/90/2019 IČS: 3819204502 bola zamietnutá žaloba banky , ktorou požadovala od klientky zaplatenie 1.776,77 eur s prísl. Zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahovala povinné náležitosti: absencia úrokovej sadzby a nejednoznačné uvedenie doby trvania zmluvy. Keďže poškodená klientka zaplatila v prospech banky aj prostriedky nad rámec poskytnutej istiny a úver sa považuje za bezúročný a bez …

Vyhratý súdny spor proti banke. Čítajte viac »

Nebankovka PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. povinná vrátiť odplatu poškodenému klientovi

Pán z Banskej Bystrice si v roku 2006 v období, v ktorom potreboval akútne preklenúť nedostatok peňazí,  požičal narýchlo v nebankovej spoločnosti. Svoj úver splatil aj celou odplatou ale požiadavky nebankovej spoločnosti stále nemali konca, a preto sa rozhodol vyhľadať právnu pomoc. Po oboznámení sa so zmluvou o spotrebiteľskom úvere sme zistili, že zmluva nemá potrebné právne náležitosti a správnu formu a posúdili sme …

Nebankovka PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. povinná vrátiť odplatu poškodenému klientovi Čítajte viac »

Skúmanie schopnosti klienta spotrebiteľa splácať úver je zákonnou povinnosťou banky … a jej porušenie má následky

Inkasná spoločnosť chcela nadobudnúť pohľadávku vyplývajúcu zo spotrebiteľského úveru poskytovaného bankou a následne podať žalobu. Postup nadobúdania pohľadávky však obchádzal zákon. Pochybenie banky na začiatku úverového vzťahu pri skúmaní bonity spotrebiteľa jej znemožňovalo pohľadávku platne postúpiť tretiemu subjektu bez bankového oprávnenia. Aj napriek tomu banka pristúpila k postúpeniu a inkasná spoločnosť podala proti klientovi žalobu …

Skúmanie schopnosti klienta spotrebiteľa splácať úver je zákonnou povinnosťou banky … a jej porušenie má následky Čítajte viac »