Neprijateľná zmluvná podmienka? – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Neprijateľná zmluvná podmienka?

Zjednodušene povedané, ide o dojednanie v zmluve, ktoré zhoršuje postavenie bežného človeka (spotrebiteľa) a ponúka neprimeranú výhodu dodávateľovi služieb (napr. banka, nebanková spoločnosť, poisťovňa, mobilný operátor a pod). V rámci prevzatia právneho zastúpenia klienta bola identifikovaná neprijateľná zmluvná podmienka v zmluvnej dokumentácii banky, ktorá v konečnom dôsledku výrazne zhoršila postavenie rodiny po zosnulom spotrebiteľovi. Znela nasledovne: „Banka je oprávnená vyhlásiť Úver za predčasne splatný, ak Dlžník/Spoludlžník zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho“. Okresný súd a aj odvolací krajský súd nám „dali za pravdu“: Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 17CoCsp/13/2021 zo dňa 29.09.2021 potvrdil Rozsudok Okresného súdu Lučenec, sp. zn.: 12Csp/13/2021 zo dňa 03.06.2021.