Ochrana úverových dlžníkov – spotrebiteľov – Stránka 4 – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Ochrana úverových dlžníkov – spotrebiteľov

Vyhratý súdny spor proti banke.

Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Prievidza sp. zn. 16Csp/90/2019 IČS: 3819204502 bola zamietnutá žaloba banky , ktorou požadovala od klientky zaplatenie 1.776,77 eur s prísl. Zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahovala povinné náležitosti: absencia úrokovej sadzby a nejednoznačné uvedenie doby trvania zmluvy. Keďže poškodená klientka zaplatila v prospech banky aj prostriedky nad rámec poskytnutej istiny a úver sa považuje za bezúročný a bez …

Vyhratý súdny spor proti banke. Čítajte viac »

Nebankovka PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. povinná vrátiť odplatu poškodenému klientovi

Pán z Banskej Bystrice si v roku 2006 v období, v ktorom potreboval akútne preklenúť nedostatok peňazí,  požičal narýchlo v nebankovej spoločnosti. Svoj úver splatil aj celou odplatou ale požiadavky nebankovej spoločnosti stále nemali konca, a preto sa rozhodol vyhľadať právnu pomoc. Po oboznámení sa so zmluvou o spotrebiteľskom úvere sme zistili, že zmluva nemá potrebné právne náležitosti a správnu formu a posúdili sme …

Nebankovka PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. povinná vrátiť odplatu poškodenému klientovi Čítajte viac »

Skúmanie schopnosti klienta spotrebiteľa splácať úver je zákonnou povinnosťou banky … a jej porušenie má následky

Inkasná spoločnosť chcela nadobudnúť pohľadávku vyplývajúcu zo spotrebiteľského úveru poskytovaného bankou a následne podať žalobu. Postup nadobúdania pohľadávky však obchádzal zákon. Pochybenie banky na začiatku úverového vzťahu pri skúmaní bonity spotrebiteľa jej znemožňovalo pohľadávku platne postúpiť tretiemu subjektu bez bankového oprávnenia. Aj napriek tomu banka pristúpila k postúpeniu a inkasná spoločnosť podala proti klientovi žalobu …

Skúmanie schopnosti klienta spotrebiteľa splácať úver je zákonnou povinnosťou banky … a jej porušenie má následky Čítajte viac »