Problémy pri kúpe auta z autobazáru – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Problémy pri kúpe auta z autobazáru

Dojednanie výšky úveru v kúpnej zmluve na auto je záväzné aj pre zmluvu o úvere, ktorou sa financuje doplatenie kúpnej ceny. Autobazár ako sprostredkovateľ úveru však využili nekalú obchodnú praktiku a ignoroval záväznosť zmluvných dojednaní v dôsledku čoho došlo k bezdôvodnému obohateniu na úkor klienta. Klient sa obrátil na advokáta a v súdnom konaní bola uložená povinnosť vrátiť klientovi bezdôvodné obohatenie: „Z uzatvorenej kúpnej zmluvy a zmluvy o spotrebiteľskom úvere vyplýva v zmysle ust. § 52a ods. 2 Občianskeho zákonníka jednoznačná závislosť týchto zmlúv. Ak v zmysle ust. § 52a ods. 2 Občianskeho zákonníka je daná vzájomná zmluvná závislosť, tak táto závislosť musí byť zrejmá aj z obsahu dojednaných zmlúv a teda nesmie byť vzájomné dojednanie takýchto zmlúv odlišné.“ (Rozsudok Krajského súdu Prešov, sp. zn.: 7CoCsp/5/2022 zo dňa 30.06.2022)