Nevyžiadané služby a obchodná praktika – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Nevyžiadané služby a obchodná praktika

Najväčší autobazár na Slovensku ako sprostredkovateľ úveru ignoroval záväznosť zmluvných dojednaní a klientovi bez jeho vedomosti nanútil vysoký úver navýšený o doplnkové služby. „…doplnkové služby medzi zmluvnými stranami neboli individuálne dojednané, keďže žalobca nemohol ovplyvniť ich obsah a boli žalobcovi ,,vnútené“ na základe nekalej obchodnej praktiky, a to za účelom ,,navýšenia“ výšky úveru, preto súd prvej inštancie správne ustálil, že sa jednalo o neprijateľnú zmluvnú podmienku upravenú v spotrebiteľskej zmluve, ktorá je neplatná (§ 53 ods. 5 OZ).“ (Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 13CoCsp/28/2022 – 629 zo dňa 31.05.2023)