Vedľajšie doplnkové služby pri kúpe auta z autobazáru – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Vedľajšie doplnkové služby pri kúpe auta z autobazáru

Poskytovateľ úveru spoločne s najväčším autobazárom na Slovensku využili nekalú obchodnú praktiku a vnútili klientovi nevyžiadané služby, čím predražili poskytovaný úver o niekoľko tisíc eur. Klient sa v pozícii žalobcu obrátil na príslušný okresný súd a v spore o vrátenie bezdôvodného bol úspešný, čo potvrdil aj odvolací súd: „Vedľajšie doplnkové produkty nesledovali ani záujmy žalobcu v pozícii spotrebiteľa, keďže žalobca v súvislosti s poskytnutím úveru na motorové vozidlo osobitne musel plniť tretej osobe záväzok za nevyžiadané služby.“ (Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 13CoCsp/28/2022 – 629 zo dňa 31.05.2023)