Nezaradené – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Nezaradené

Vedľajšie doplnkové služby pri kúpe auta z autobazáru

Poskytovateľ úveru spoločne s najväčším autobazárom na Slovensku využili nekalú obchodnú praktiku a vnútili klientovi nevyžiadané služby, čím predražili poskytovaný úver o niekoľko tisíc eur. Klient sa v pozícii žalobcu obrátil na príslušný okresný súd a v spore o vrátenie bezdôvodného bol úspešný, čo potvrdil aj odvolací súd: „Vedľajšie doplnkové produkty nesledovali ani záujmy žalobcu v pozícii spotrebiteľa, keďže žalobca v …

Vedľajšie doplnkové služby pri kúpe auta z autobazáru Čítajte viac »

Nevyžiadané služby a obchodná praktika

Najväčší autobazár na Slovensku ako sprostredkovateľ úveru ignoroval záväznosť zmluvných dojednaní a klientovi bez jeho vedomosti nanútil vysoký úver navýšený o doplnkové služby. „…doplnkové služby medzi zmluvnými stranami neboli individuálne dojednané, keďže žalobca nemohol ovplyvniť ich obsah a boli žalobcovi ,,vnútené“ na základe nekalej obchodnej praktiky, a to za účelom ,,navýšenia“ výšky úveru, preto súd prvej …

Nevyžiadané služby a obchodná praktika Čítajte viac »

Pochybenie pri dobrovoľnej dražbe

Ak existujú pochybnosti o tom, či boli splnené zákonné podmienky na výkon záložného práva formou tzv. dobrovoľnej dražby môže osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti, či dlžníkom, podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, aby sa veriteľ zdržal výkonu záložného práva do času, kým všeobecný súd SR posúdi zákonnosť procesu tzv. dobrovoľnej dražby. „Aby výkon záložného práva …

Pochybenie pri dobrovoľnej dražbe Čítajte viac »