Svojvoľné navýšenie úveru pri kúpe auta – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Svojvoľné navýšenie úveru pri kúpe auta

Po preverení zmluvnej dokumentácie vyplynulo, že namiesto požadovanej sumy úveru, veriteľ poskytol úver bez žiadosti klientky navýšený o cca 800 eur. Úročila sa teda vyššia, nevyžiadaná suma. Rozhodnutím súdu boli klientke vrátené peňažné prostriedky titulom bezdôvodného obohatenia vo výške 5.400 eur. „Súd konštatoval a priklonil sa k názoru žalobkyne, že právny predchodca žalovaného jednostranne vo vopred pripravenej formulárovej zmluve o úvere určil výšku úveru na sumu 6.643,90 eur a jednostranne, bez súhlasu a individuálneho dojednania so spotrebiteľkou doplnil predmet financovania B (doplnkové služby), o ktorý ale žalobkyňa nežiadala, tieto doplnkové služby si dobrovoľne nezvolila, boli pre ňu dodatočne povinnými nákladmi“ (Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 14CoCsp/9/2022).