Banka neskúmala bonitu spotrebiteľa v súlade so zákonom – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Banka neskúmala bonitu spotrebiteľa v súlade so zákonom

Vedeli ste, že medzi časté pochybenia banky patrí aj porušenie povinnosti s odbornou starostlivosťou skúmať schopnosť spotrebiteľa splácať úver? Porušenie tejto povinnosti a vyvodenie právnych dôsledkov v prospech klienta konštatoval aj odvolací súd. „Vo vzťahu k predmetnej povinnosti veriteľa musí veriteľ získať dostatočné informácie potvrdzujúce platobnú schopnosť spotrebiteľa, pričom toto overenie môže byť uskutočnené prostredníctvom potvrdení o jeho finančnej situácii, ako sú potvrdenia o príjmoch, výdavkoch, výpisy a pohyby na bankových účtoch, daňové výmery a podobne.“ (Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 17CoCsp/21/2023 zo dňa 31.01.2024)