Odplatná online poradňa – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

ODPLATNÁ Online poradňa

Odplatná poradňa

Podľa požiadaviek klientovi v odplatnej poradni poskytujeme: komplexnú právnu a skutková analýzu veci, zhodnotenie právneho postavenia klienta, posúdenie miery úspešnosti v prípadnom súdnom spore a predpoklady vymožiteľnosti práva, odpovede na otázky a  návrhy riešenia.

Určité situácie si vyžadujú užší a interaktívnejší kontakt medzi klientom a advokátom, preto budete mať aj možnosť s advokátom v rámci rozhovoru prekonzultovať právne súvislosti spojené s Vašou vecou a priamo sa opýtať na možnosti riešení resp. na to, čo Vás v danej problematike zaujíma.

Postup

 1. Vyplňte nižšie uvedený formulár.
  V položke správa:
 • stručne popíšte situáciu (uveďte podstatné okolnosti a významné súvislosti potrebné pre pochopenie a posúdenie veci),
 • označte dostupné listiny súvisiace s  vecou (ak nejaké existujú),
 • sformulujte otázky, na ktoré potrebujete dostať odpovede,
 • uveďte aký výsledok chcete dosiahnuť.

Odošlite žiadosť o poskytnutie odplatnej právnej služby.

 1. V potvrdzujúcej správe (zasielame zvyčajne do 24 hodín počas pracovných dní) Vám oznámime predpokladaný termín poskytnutia právnej služby a v prípade potreby Vás požiadame o doplňujúce informácie. Zároveň resp. po ustálení rozsahu Vami požadovanej služby Vám budú emailom doručené informácie o cene za poskytnutie právne služby (minimálny čas 30 min., minimálna cena 40 eur vrátane DPH).
 2. Po pripísaní Vašej úhrady na náš účet Vám bude poskytnutá právna služba v dohodnutom termíne.

Oznamujeme Vám a poučujeme Vás, že:

 • právnu službu poskytuje advokát zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory,
 • všetky informácie, ktoré nám zašlete sú považované za diskrétne, v zmysle zákona o advokácii sme viazaní mlčanlivosťou,
 • odoslaním formulára sa k ničomu nezaväzujete,
 • o cene za právnu službu budete informovaný emailom, pokiaľ o službu v takom prípade nebudete mať záujem, jednoducho nič neuhradíte,
 • za Váš súhlas s poskytnutím právnej služby sa považuje až pripísanie Vašej úhrady na účet našej advokátskej kancelárie,
 • vyhradzujeme si právo bez odôvodnenia neodpovedať na zaslanú žiadosť o poskytnutie právnej služby.

Odoslaním formulára vyjadrujete súhlas s podmienkami poskytnutia odplatnej právnej služby.

Zavolajte nám
ALEBO
Nám napíšte

cifraadvokat@cifraadvokat.sk