Andrej Cifra – Stránka 2 – Advokátska kancelária Andrej Cifra & partneri

Andrej Cifra

Doživotné právo bývania

Nastávajú situácie, keď sa ľudia rozhodnú počas svojho života usporiadať majetkové pomery alebo priamo rozdeliť a previesť svoj majetok na iné fyzické alebo právnické osoby. Motivácie môžu byť rôzne ako napr. predísť sporom dedičov po úmrtí poručiteľa, ušetriť  potomkom náklady za prejednanie dedičstva, či majetkovo podporiť resp. zabezpečiť aktivitu alebo osobu mimo okruhu zákonných dedičov. Pri …

Doživotné právo bývania Čítajte viac »

Svojvoľné navýšenie úveru pri kúpe auta

Po preverení zmluvnej dokumentácie vyplynulo, že namiesto požadovanej sumy úveru, veriteľ poskytol úver bez žiadosti klientky navýšený o cca 800 eur. Úročila sa teda vyššia, nevyžiadaná suma. Rozhodnutím súdu boli klientke vrátené peňažné prostriedky titulom bezdôvodného obohatenia vo výške 5.400 eur. „Súd konštatoval a priklonil sa k názoru žalobkyne, že právny predchodca žalovaného jednostranne vo …

Svojvoľné navýšenie úveru pri kúpe auta Čítajte viac »